Generalforsamling 2022

Efter et par turbulente år med pandemi og stor udskiftning i bestyrelsen glæder vi os til at møde foreningens medlemmer til generalforsamling små fire uger senere end først udmeldt:

Onsdag d. 2. marts 2022 kl. 17 – 21

Langenæskirken, Langenæs Allé 61, Aarhus C.

Parkering:

Alle parkeringspladser i området er kommunale og er derfor underlagt regler, der er vedtaget kommunalt.

De første to timer er gratis, hvis du registrerer din bil digitalt enten i en parkeringsapp eller parkeringsautomaten, der hænger på ejendommen på hjørnet af Langenæs Allé/Sønderborggade.

Vandring og spisning

Vi indleder aftenen med en kort vandring på kirkefælleden, herefter er der sandwich, øl, vin og vand samt kaffe/the. (pris kr. 50,- inkl. drikkevarer)

Efter måltidet generalforsamling i Langenæskirkens lokaler

Dagsorden: se nedenfor

Kontingentbetaling for 2022:

Alle, der ønsker at være medlem af Østjysk Pilgrimsforening bedes indbetale kr. 100,- i kontingent for 2022 inden 23. februar. Kontingentet kan indbetales på reg. nr. 2267 konto 4395702101

Brug gerne indmeldelsesformular, som findes på hjemmesiden under fanen ”Pilgrimsforening”. Når du klikker, kan der klikkes videre til ”bliv medlem” – her findes også foreningens vedtægter.

Tilmelding til spisning i forbindelse med generalforsamlingen senest d. 23. februar til: Inger Vithen (tlf. 2674 7831, mail: ivith@webspeed.dk )

Vel mødt!

Dagsorden

 1. Valg af dirigent – forslag: Thorkild Frøjk
 2. Valg af referent – forslag: Kaj Mortensen
 3. Bestyrelsens beretning:

Lise Palstrøm om det sene efterårs ’genstart’, om den nye pilgrimspræstestilling og planerne for fremtiden.

Anne-Marie Damsgaard Ditlev om ’spontane pilgrimsvandringer’, der opslås på Facebook

Thorkild Frøjk om ”Pilgrim på skinner” til foråret samt præsentation af vort midlertidige visitkort.

Anne Hansson om fredagsvandringerne på Mols

SAMTALEKORT

Her indlægger vi en pause til samtale om pilgrimsvandring – ud fra samtalekort.

 1. Regnskab ved kasserer Martha Bo Almskou
 2. Fastlæggelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 100 pr. år)
 3. Budget
 4. Indkomne forslag (sendes til bestyrelsen senest onsdag d. 23. februar: LPAL@km.dk )
 5. Østjysk Pilgrimsforenings aktiviteter i 2022. Bestyrelsen orienterer og ønsker modtages.
 6. Valg til bestyrelsen – udskydes til generalforsamling 2023

Bestyrelsen er meget ny og ønsker at prøve kræfter med et helt år.

Bestyrelsens medlemmer lige nu:

Anne Louise Lindstrøm Hanson

Anne-Marie Damsgaard Ditlev

Inger Vithen

Kaj Mortensen

Margit Blaaberg

Thorkild Frøjk

Lise Palstrøm (pilgrimspræst, født medlem)

 1. Valg af to suppleanter

Suppleanter er velkomne til bestyrelsens møder

Uden for bestyrelsen:

Kasserer Martha Bo Almskou; Revisor Grethe Mikkelsen; Webmaster Keld Schmidt-Møller; Facebookredaktør Knud Eberhard

 1. Evt.
Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.