Referat generalforsamling 2022

Østjysk pilgrimsforening.

Askeonsdag den 2. marts 2022 kl. 17. samledes 11 deltagere ved Langenæs kirken til en kort vandring på kirkefælleden

Med baggrund i krigen i Ukraine var der Askeonsdag kl. 17. international bøn for Ukraine, som vi på vandringen kunne føle os som en del af.
Der blev holdt en kort andagt i Langenæskirkens smukke kirkerum, hvor pilgrimspræst Lise Palstrøm indledte med sang og ord om krig og mørkemænd
Derefter vandring i de grønne områder ved Langenæs kirke som afsluttes i Labyrinten på Kirkefælleden og en bøn for fred, eftertanke, håb og faste.
                         

Efter vandringen lækre sandwichs, inden generalforsamlingen, der blev ledsaget af the/kaffe og småkager


Referat fra generalforsamling den 2. marts 2022.

1. Thorkild Frøjk blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Inger Vithen valgtes til referent.
3.  Bestyrelsens beretning.
Lise Palstrøm indleder med historisk beretning og om tiden efter sidste generalforsamling, om planerne for fremtidigt arbejde og aktiviteter i Østjysk Pilgrimsforening.
I foreningen bygger vi på den kristne tro og ser os som en del af den internationale økumeniske pilgrimsbevægelse, hvor der er plads til alle pilgrimme. Pilgrimsvandring kan være på mange måder, og alle medlemmer kan byde ind med tilbud om en vandring. 

Bestyrelsens beretning dækker kun perioden 11. oktober 2021 – 02. marts 2022:

Da vi i den nye bestyrelse skubbede generalforsamlingen fra 3/2 til 2/3 – havde ingen af os vist tjekket, at det er Askeonsdag – og altså indledning til fasten … Fasten er forberedelsestiden til påske – og en tid til eftertanke.

Og ingen overhovedet havde forestillet sig, at vi skulle have generalforsamling i dagene efter en ny og forfærdelig krig er begyndt i Europa!

Det var årsagen til, at vores lille vandring blev som den blev – for som pilgrimme er vi ”på Herrens Mark” – et godt sted at være, men også et sted, der fordrer, at vi tager tiden på os og forsøger at rumme tidens sorg og smerte og indarbejde det levende og kristne håb.

Foreningen blev stiftet 27. maj 2018 på stiftende generalforsamling. Der har siden da været afholdt generalforsamling 18. december 2019 samt 8. september 2021.

Uregelmæssigheden skyldes Covid19-pandemiens restriktioner.

Foreningen blev i sin tid etableret som en slags ’menighedsråd’ for Aarhus Stifts pilgrimspræst. Elisabeth Lidell gik på pension ved udgangen af 2020. Lise Palstrøm er ansat som pilgrimspræst (25%) fra d. 15. april 2022, men har været med i fritiden siden vort første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Til vort første bestyrelsesmøde mandag d. 11. oktober hos Thorkild Frøjk i Risskov meldte også Hanne Rytter, at hun ville udtræde af bestyrelsen. Lykkeligvis har vi været så heldige at kunne supplere os med Anne Hanson, sognepræst i Rolsø, Knebel, Egens og Agri sogne på Mols – og tidligere pilgrimspræst i Maribo.

Det betyder, at vi er en fuldtallig bestyrelse (Thorkild og Inger, som de erfarne, Kaj, Anne-Marie og Margit som de nyvalgte og Anne og jeg som de tilløbende).

Jeg har her op til generalforsamlingen fået kontakt til vores kasserer, Martha, og vores revisor, Grethe – og selvom de desværre ikke kunne deltage i dag, er de begge villige til at tage endnu en tørn på hver deres post.

Vi har ikke et revideret regnskab at fremlægge, da der jo ikke engang er gået et halvt år siden sidste generalforsamling; men Martha har sendt et regnskab, der går til 31/12 2021, så vi kan se, hvordan vores økonomiske status er.

Vi drømmer stort, men også jordnært, i den nye bestyrelse. Vi håber, vi vil få valgt to suppleanter i dag – og de skal vide, at de er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne, for des flere – des bredere når vi ud.

Vi har besluttet, at des flere, der vil stå for en pilgrimsvandring i Østjysk Pilgrimsforenings regi, des bedre.

Det vigtige er, at det bliver sat på hjemmeside og Facebookside – og med navn på en kontaktperson til den pågældende vandring.

Vi har kun haft én vandring – d. 30. december – men vi glæder os til at fortsætte. Næste planlagte vandring er fredag d. 25. marts – på Mariæ Bebudelsesdag kl. 15.30 – 18.30. Tema: Bebudelser

Kan man ikke deltage, kan man tage med til Silkeborg om lørdagen, hvor jeg laver den samme vandring i andre omgivelser i samarbejde med Silkeborg Pilgrimsforening.

Efter påske vil jeg for første gang have arbejdstid til at planlægge og afvikle vandringer.

Om den nye pilgrimspræst – udfordringer og begrænsninger:

Stillingen er halveret, MEN med en engageret og aktiv bestyrelse, der gerne vil stå for vandringer mm, bliver der inden længe lige så stor aktivitet som tidligere. Der er også flere aktive blandt medlemmerne, ikke mindst vores webmaster Keld samt fb-redaktør Knud.

Mine begrænsninger vil bl.a. være, at jeg er eneste sognepræst i mit pastorat, Veng-Mesing, og at jeg derfor er bundet af højtider, helligdage og kirkelige handlinger. Men: jeg glæder mig – og håber at kunne få hele stiftet til at vandre med!

Som modvægt vil vi gerne blive bedre til at henvise til andre pilgrimsforeninger i DK, og vi håber meget, at mange fra pilgrimsbevægelsen vil møde ligesindede på Himmelske Dage i Roskilde.

Se den lille liste over nogle af forårets vandringer og arrangementer.

Thorkild Frøjk har lavet et fint lille, midlertidigt visitkort, som I er velkomne til at tage med og dele ud til interesserede. Med tiden håber vi at finde det rette logo – der både skal være unikt (let at genkende), enkelt og smukt.

Anne-Marie og Thorkild vil fortælle om nogle af de øvrige arrangementer:

Anne – Marie Damgaard Ditlev fortsatte med oplæg om “Spontane Pilgrimsvandringer”, og stillede spørgsmål til eftertanke.
Hvorfor gå Pilgrimsvandring? Hvad er Pilgrimsvandring? Hvad er tanken bag en Pilgrimsvandring?
Anne-Marie talte om det tillidsfulde rum og om at dele tanker, om det eksistentielle og om gud og livet.
Alle, der har noget på hjerte, kan arrangere en spontan vandring. Eksempler på en vandring kunne være:
Fra kirke til kirke, besøge historiske “hellige steder”
Anne – Marie henviser til et foredrag på Hammel bibliotek den 23. marts kl. 19: Pilgrimsfærdens essens – en samtale om tro mellem en kristen og muslim med Anne Marie Damgaard Ditlev og Salem el Daoud.
Thorkild Frøjk fortalte om turen “Pilgrim på skinner” for alle. Turen har været udsat pga. Corona og forventes at blive gennemført i maj måned, når rapsmarkerne blomster. På en nedlagt jernbane langs Randers fjord kører vi to og to på en dræsine. Turen er på 2×16 km og med forskellige stop på turen, hvor man kan bytte partner og tale om nye emner. Pris:110 kr.

Thorkild forslog også, at foreningen også kunne holde Pilgrimsaftener. Der blev nævnt sangaftener, foredrag og film og foreslået at vise Bunuels dogmefilm Mælkevejen fra 1968. Vejlby sognegård eller Hørning sognegård som evt. steder for aktiviteten.

Visitkortet blev præsenteret og udleveret til uddeling og information til andre.

Samtalekort blev introduceret af Lise
De blev kommenteret, og tages op senere til debat, men til eftertanke er f.eks.:
Hvordan tænker du, vi bedst udbreder kendskabet til Pilgrimsvandring og vores lille forening?

Hvad er det vigtigste /bedste ved Pilgrimsvandring?

4.  Regnskabet blev godkendt, der er pt. 15 betalende medlemmer, men målet for året er for kassereren 30 medlemmer. Se vedlagte ureviderede regnskab.
Regnskabet vil fremover følge kalenderåret fra 1. januar til 31. december.

5. Kontingent uændret 100 kr. pr. år pr. medlem


6. Budget vedtaget/videreført uden kommentarer

7.  Indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag (se vedlagte) til vedtægtsændring
§ 4.3, § 5.3, § 6.1 og 6. 2, § 7.2 blev vedtaget med applaus.

8. Blev behandlet under punkt 3.

9. Bestyrelsens forslag vedtaget. se vedtægter § 6.2. 

10. Valg af suppleanter.
Anne Mette Hauberg blev valgt.
Uden for bestyrelsen sagde kasserer Martha Bo Almskou; webmaster Keld Schmidt-Møller;
Facebookredaktør Knud Eberhard ja til at fortsætte.

11. Evt.
En runde hvor de 9 deltagere kunne give deres evaluering af mødet. Positiv vurdering!

Mvh Inger Vithen, Referent

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.