Pilgrimsvandringen lørdag den 8. maj 2021. Frijsenborg skovene. Vitten og Haldum kirke

Ved Vitten kirken havde kirketjeneren åbnet op for adgang indenfor for Østjysk Pilgrimsforenings pilgrimsvandring, og ringede med kirkens tårnklokker for pilgrimsvandringens begyndelse med evangelielæsning inde i kirken.

Pilgrimsvandringen begyndte med en oplæsning indenfor i Vitten kirke af Christian af evangeliet Johs. 16,23-28 som følgende søndag ville blive oplæst til Gudstjenesterne i folkekirkerne, og med nogle tanker over det blev oplæst, og efterfulgtes med nogle spørgsmål der blev stillet til det oplæste evangelium, der skulle samtales videre om, to og to på vandringen, og i stille eftertanke på vandringen enkeltvis, blev indledningen til pilgrimsvandringen.

Mens vi havde været inde i kirken, var vejret udenfor blevet køligt, gråt overskyet. Men vejret bedre da vi var kommet udenfor kirken, og blev bedre i dagens løb.

Udenfor på kirkens græsplænen samledes fremmødte pilgrimsvandrere til nærmere orientering om pilgrimsvandringens videre forløb ville være.

Der fulgte nogle vandringsveje ad markveje hvor vintersåsæd, og forår såsæd voksede, og spirede frem, og inde skovarealerne til Frijsenborg skovene, der mest er nåleskov, men også med bøgetræer der var sprunget ud med forårets komme.

Knud fortale lidt personhistorisk, og kulturhistorisk om Frijsenborg godset, og skovene.

Undervejs ankom vi på vandringen til Haldum kirke, der ligeledes var blevet åbnet adgang for at pilgrimsvandringen kunne gå indenfor, og i kirken blev der holdt en stille stund, og til at bese kirkerummet, hvorefter Knud fortalte om kirkens historie i fortid og nutid.

Videre på pilgrimsvandringen omdelte Knud to billedkopier af en tysk katolske præst, og kirkekunstmaler Sieger Koeder hvis religiøse malerier findes overalt i Tyskland, og i andre dele af Europa- ”Jesus helbreder syge” og ”Elisabeth” var udvalgt af Knud, og som blev genstande for tolkninger, og samtale om på vandringen to og to.

Pilgrimsvandringen sluttede med alles tilkendegivelser på forløb af pilgrimsvandringen på græsplænen ved kirken hvor pilgrimsvandringen var begyndt. Christian Rindsig

Lukket for kommentarer.