Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 18. dec. 2019

                                     Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 18. dec. 2019

                                               Østjysk Pilgrimsforening

 1. Valg til dirigent

Andreas blev valgt

 1. Valg til referent

Berit blev valgt

 1. Bestyrelsens beretning ved Christian

Christian beskrev foreningens aktiviteter i 2019 med begejstring og taknemmelighed:

-Pilgrimsvandring ved Jytte og Christian fra ”Ørnereden” i Risskov skovene med begyndelse ved søndagsgudstjenesten i Frederikskirken, Skåde sogn. Jytte havde adviseret præsent ved kirken, at Østjysk Pilgrimsforening gerne ville starte pilgrimsvandringen med deltagelsen i gudstjenesten. Præsten havde lagt tolkninger i relation til pilgrimsvandring ind i søndagens tekst, og udvalgt nogle salmer til gudstjenesten også med relation til skildret (pilgrims)vandring i GT/NT. Således dejlig overraskende velkomst af ØP til gudstjenesten.

-Sangaften ved Skjoldhøjkirken. Thorkild i fremstød for udbredelse af kendskab til ØP formidlet, og arrangeret, og aftalt ØP deltagelse til en Pilgrimssangaften med sognepræst Trine Tilma og organist Hans Dammeyer ved Skjoldhøj Kirke. Hans Dammeyer også komponist og har bl.a. skrevet melodi til flere salmer, herunder ”Du kom til vor runde jord”, der er optaget i Den Danske Salmebog. Desuden pilgrimssalmen ”Vejen er din”. ØP givet lejlighed at fortælle om ØP’s virke.

-Pilgrimsvandring i Dollerup Bakker, indledt med gudstjeneste ved Hanne Rytter med kaffe, brød, chokolade efter gudstjenesten og kage. Veltilrettelagt pilgrimsvandringen i omgivende natur, og kristendomsindholdsmæssigt ledet af Hanne.

-Oktober vandring fra Ry Kirke langs Gudenåen til Alling kirke med bl.a. kristne flygtninge ved Berit og Elisabeth. Veltilrettelagt pilgrimsvandring i naturen, og det kristendomsmæssige indhold ledet ved Elisabeth.

-Pilgrimsvandring i Moesgårdskovene ved Knud og Christian fra Stavkirken ved Moesgård Museum, hvor kirken blev låst op for adgang til benyttelse for ØP’s vandringsstart.

 1. Regnskab

Saldo pr 1/11 2018:     1912,95

Indtægter: Kontingent fra 36 medlemmer:  3600,-kr.

Udgifter:   962,55

Resultat af regnskabsår:    2.637,45

Saldo pr. 1/11 2019:   4.550,40

 1. Indkomne forslag: Ingen
 2. Handleplan for kommende år

Thorkild foreslår foredragsaftener eller filmaftener, som evt. kan foregå på Risskov Bibliotek.

Evt. Flemming Stentoft

Evt. Grethe Dyrby fortælle om, hvordan det er at gå på Caminoen.

Arbejde mere med hjemmesiden

Arbejder på et logo

Ideer til kommende år v/ Thorkild:

Elisabeth holde foredrag om sin tid som præst 40 år, pilgrim 20 år og pilgrimspræst 10 år.

Benedicte Tønsberg vil holde foredrag om” Pilgrim Mors”.

Forslag om at arrangere foredraget, som en sogneaften i Århus. Forslag om Tranbjerg kirke – marts eller april.  Anne Marie vil spørge menighedsrådet ved Tranbjerg Kirke.

Tur med skinnecykler i Allingåbro. Få folk med, som er udfordret ved at vandre. På skinnecyklerne sidder man 2 og 2, og man kan cykle i stilhed. Evt. 100,-kr. Pr person.  Max 30 personer. Maj måned er fin, hvor udsigten ud over rapsmarkerne er fantastisk.

Thorkild vil gerne vise film sammen med præsten, Niels Sander Pedersen og Kåre Egholm Pedersen ved Vejlby Kirke.  Filmeftermiddage er som regel torsdag eftermiddag. Det foregår i Sognegården med spisning efterfølgende. Marts april maj….

Anne Marie foreslår en aftenvandring. Elisabeth arrangerer fra Risskov kirke.

Elisabeth er blevet spurgt om hun vil lave Familie pilgrimsvandring, og det bliver 2. pinsedag, 1. juni i Mols Bjerge

Aftenvandring fra Brabrand Kirke rundt om søen.

Gentage vandring fra Ry Kirke med kristne flygtninge.

Gentage vandring fra Dollerup Bakker med gudstjeneste ved Hanne Rytter.

 1. Kontingent

Vi fortsætter uændret med 100,-kr. til kontonummer, som ligger på hjemmesiden.

Thorkild foreslår at man udlodder en ”præmie” blandt dem der betaler kontingent inden 1. februar.

 1. Valg af medlemmer til Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges for 2 år

– Christian Rindsig                                   På valg               Modtog genvalg

– Elisabeth Lidell                                       Ikke på valg

– Hanne Rytter                                          Ikke på valg

– Andreas Blinkenberg                          På valg               Modtog genvalg

– Martha Bo Almskou                            På valg               Modtog IKKE genvalg

– Berit Søndergaard                                Ikke på valg

– Thorkild Frøjk                                         Ikke på valg

– Inger Vithen (tidl. suppleant)                                       Modtog valg til bestyrelsen

Suppleanter – vælges for 1 år

 • Lars Neve På valg               Modtog ikke genvalg
 • Bodil Vindum                              Valgt som suppleant
 • Margit Blåbjerg                              Valgt som suppleant

Revisor – Vælges for 1 år

 • Grete Mikkelsen                              Modtog genvalg

 

 1. Evt.

Elisabeth: ”Den indre vandring”: Sensommerretræte på Ådalen Retrætecenter v/ Randers 10.-13. sept. Temaet for retræten er: ”Jomfru Maria, kvinderne i Bibelen og feminine Gudsbilleder”

Efterårsretræte i Midtjylland ved Skovhuset d. 19/10-2020

Silkeborg Pilgrimsfællesskab vil gerne være med på Elisabeths vandring i Gjern Bakker. Evt kunne vi lave arrangementer sammen med Silkeborg pilgrimmene.

Thorkild foreslår visitkort med hjemmesidens adresse.

Martha foreslår at vise folk hjemmesiden på telefonen.

Kaj: hjemmesiden fungerer godt

Andreas:  Hvordan får vi flere medlemmer?

Helle: ”Vandringer, som jeg kan melde mig til? – hvem er medlemmerne? Medlemsliste?”

Tilmelding/indmeldelse med på alle vandringer sammen med kommende arrangementer!

Inger: Jo flere aktiviteter der bliver afholdt – jo mere bliver budskabet spredt ud.

Punkt til næste års Generalforsamling: Flyt regnskabsåret til kalenderåret.

Som det er nu, løber regnskabsåret fra 1. nov. til 1. nov. Hvis det vedtages løber næste regnskabsår 14 måneder.

Kommende bestyrelse vedtager, hvordan der skal rykkes for kontingent.

Kommende bestyrelse konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde.

Lukket for kommentarer.